Øgede miljøkrav


Vestjydsk Køleteknik henvender sig hovedsageligt til industrivirksomheder i forbindelse med installering og udskiftning af kølemaskiner. 

Bl.a har man installeret en lang række vandkøleanlæg.

Der er tale om lukkede systemmer, og de er meget ressourcebesparende, idet man på den måde undgår at bruge drikkevand i proceskølingen